[bws_google_captcha]
Free
( 0 reviews )

PAPA RICH PAPA PÒV – Wobè Kiyozaki

PAPA RICH PAPA PÒV: SA MOUN RICH YO ANSEYE PITIT YO MOUN PÒV AK KLAS MWAYÈN NAN PA ANSEYE! Atik sa yo se kèk ide enteresan nou vle pataje ak itilizatè nou yo ki soti nan liv Papa Rich Papa pòv an anglè Kim ak […]

G550
( 1 Review )

GRAPHIC DESIGN SOU TELEFÒN | Infographie | Canva

Byenvni nan kou Enfografi sou telefòn nan, kote ou pral aprann fè bèl dizay, flayèz, cover, afich, etikèt, sou telefòn ou. Ou pral aprann Canva. Yon aplikasyon ki fèt espesyalman pou Grafis. Suiv kou a depi kounya pou w ka fè lajan ak telefòn ou […]

G1,
( 2 reviews )

Graphic Design | Adobe Photoshop 2022 | Beginner

Kou sa a fèt pou ede w konn règ ak prensip estetik nan grafik Dizay. Depi w fin konnen prensip sa yo, tout travay ou yo ap bèl e w ap respekte estanda pwofesyonèl yo antanke Dizaynè oswa Grafis. PLAN KOU A SEKSYON 1: Definisyon […]