G1,
( 0 revize )

Graphic Design | Adobe Photoshop 2022 | Beginner

Kou sa a fèt pou ede w konn règ ak prensip bote nan grafik Dizay. Depi w fin konnen prensip sa yo, tout travay ou yo ap bèl e y ap respekte standa pwofesyonèl yo antanke Dizaynè oswa Grafis. Sa nou pral wè nan kou […]

  • 47
Free
( 0 revize )

PAPA RICH PAPA PÒV: Sa moun rich yo anseye pitit yo sou lajan… (AUDIOBOOK)

PAPA RICH PAPA PÒV: SA MOUN RICH YO ANSEYE PITIT YO MOUN PÒV AK KLAS MWAYÈN NAN PA ANSEYE! Atik sa yo se kèk ide enteresan nou vle pataje ak itilizatè nou yo ki soti nan liv Papa Rich Papa pòv an anglè Kim ak […]