[bws_google_captcha]
Free
( 0 reviews )

PAPA RICH PAPA PÒV – Wobè Kiyozaki

PAPA RICH PAPA PÒV: SA MOUN RICH YO ANSEYE PITIT YO MOUN PÒV AK KLAS MWAYÈN NAN PA ANSEYE! Atik sa yo se kèk ide enteresan nou vle pataje ak itilizatè nou yo ki soti nan liv Papa Rich Papa pòv an anglè Kim ak […]

G
( 1 Review )

Freelancing: Yon Opòtinite Ekonomik Yo Kache w

Ki sa Freelancing ye? Sou ki sit ak Platfom Freelancer travay Kreye yon Pwofil Pwofesyonel Prezantasyon CV, konpetans ak Gig pwofesyonel Zouti tout Freelancer dwe metrize Ekri Imel Pwofesyonel Zouti Pataje fichye Bank anliy Reyinyon vityel ak Kolabo Onboarding / Entegrason a) Aplikasyon pou Djob […]