G550
( 1 Revizyon )

GRAPHIC DESIGN SOU TELEFÒN | Infographie | Canva

Byenvni nan kou Enfografi sou telefòn nan, kote ou pral aprann fè bèl dizay, flayèz, cover, afich, etikèt, sou telefòn ou. Ou pral aprann Canva. Yon aplikasyon ki fèt espesyalman pou Grafis. Suiv kou a depi kounya pou w ka fè lajan ak telefòn ou […]

G1,
( 2 revize )

Graphic Design | Adobe Photoshop 2022 | Beginner

Kou sa a fèt pou ede w konn règ ak prensip bote nan grafik Dizay. Depi w fin konnen prensip sa yo, tout travay ou yo ap bèl e y ap respekte standa pwofesyonèl yo antanke Dizaynè oswa Grafis. Sa nou pral wè nan kou […]

  • 1339