G
( 0 revize )

Secondaire I

G
( 0 revize )

Secondaire I

Tout sa w bezwen pou w reyisi ane lekòl la.