[bws_google_captcha]
G1,
( 2 reviews )

Graphic Design | Adobe Photoshop 2022 | Beginner

Kou sa a fèt pou ede w konn règ ak prensip estetik nan grafik Dizay. Depi w fin konnen prensip sa yo, tout travay ou yo ap bèl e w ap respekte estanda pwofesyonèl yo antanke Dizaynè oswa Grafis. PLAN KOU A SEKSYON 1: Definisyon […]