G1,
( 2 revize )

Graphic Design | Adobe Photoshop 2022 | Beginner

Kou sa a fèt pou ede w konn règ ak prensip bote nan grafik Dizay. Depi w fin konnen prensip sa yo, tout travay ou yo ap bèl e y ap respekte standa pwofesyonèl yo antanke Dizaynè oswa Grafis. Sa nou pral wè nan kou […]

  • 399