[bws_google_captcha]
G
( 1 Review )

Freelancing: Yon Opòtinite Ekonomik Yo Kache w

Ki sa Freelancing ye? Sou ki sit ak Platfom Freelancer travay Kreye yon Pwofil Pwofesyonel Prezantasyon CV, konpetans ak Gig pwofesyonel Zouti tout Freelancer dwe metrize Ekri Imel Pwofesyonel Zouti Pataje fichye Bank anliy Reyinyon vityel ak Kolabo Onboarding / Entegrason a) Aplikasyon pou Djob […]

Free
( 1 Review )

ANALPHA-TECH: Entwodiksyon nan Enfòmatik ak Teknoloji

Èske w se yon Patwon, yon Anplwaye, yon anseyan e w prèske pa konn anyen nan nouvo teknoloji yo? Èske sa deja rive telefòn ou pèdi ak tout bagay enpòtan w te gen sou li? Se peye w ap peye moun pou yo fè yon […]