[bws_google_captcha]
G2,
( 1 Review )

Aprann fè Beat ak FL Studio (Test)

Aprann fe beat ak FL STUDIO Seksyon 1 : Entèfas Grafik – Konfigirasyon – Browser – Tools ak Panel Seksyon 2 : Nòt ak Mezi – Kreye melodi ak Pianoroll – kreye ritm ak Channel – Synth vs soundpack Seksyon 3 : Playlist ak Pattern […]

  • 360
G550
( 1 Review )

GRAPHIC DESIGN SOU TELEFÒN | Infographie | Canva

Byenvni nan kou Enfografi sou telefòn nan, kote ou pral aprann fè bèl dizay, flayèz, cover, afich, etikèt, sou telefòn ou. Ou pral aprann Canva. Yon aplikasyon ki fèt espesyalman pou Grafis. Suiv kou a depi kounya pou w ka fè lajan ak telefòn ou […]

G1,
( 2 reviews )

Graphic Design | Adobe Photoshop 2022 | Beginner

Kou sa a fèt pou ede w konn règ ak prensip estetik nan grafik Dizay. Depi w fin konnen prensip sa yo, tout travay ou yo ap bèl e w ap respekte estanda pwofesyonèl yo antanke Dizaynè oswa Grafis. PLAN KOU A SEKSYON 1: Definisyon […]

G550
( 0 reviews )

Correction Bacc James TEST

Koreksyon Bakaloreya Matematik Fizik Chimi. Reyisit ou garanti a 100%.

G10
( 1 Review )

Secondaire IV (Philo)

Sa se yon tès konsènan fason kou yo pral parèt sou aplikasyon an

G10
( 0 reviews )

Secondaire I

Tout sa w bezwen pou w reyisi ane lekòl la.