G1,
( 2 revize )

Graphic Design | Adobe Photoshop 2022 | Beginner

Kou sa a fèt pou ede w konn règ ak prensip bote nan grafik Dizay. Depi w fin konnen prensip sa yo, tout travay ou yo ap bèl e y ap respekte standa pwofesyonèl yo antanke Dizaynè oswa Grafis. Sa nou pral wè nan kou […]

  • 399
G
( 0 revize )

Correction Bacc James TEST

Koreksyon Bakaloreya Matematik Fizik Chimi. Reyisit ou garanti a 100%.

G250
( 1 Revizyon )

Secondaire IV (Philo)

Sa se yon tès konsènan fason kou yo pral parèt sou aplikasyon an

G
( 0 revize )

Secondaire I

Tout sa w bezwen pou w reyisi ane lekòl la.