[bws_google_captcha]
Free
( 0 reviews )

PAPA RICH PAPA PÒV – Wobè Kiyozaki

PAPA RICH PAPA PÒV: SA MOUN RICH YO ANSEYE PITIT YO MOUN PÒV AK KLAS MWAYÈN NAN PA ANSEYE! Atik sa yo se kèk ide enteresan nou vle pataje ak itilizatè nou yo ki soti nan liv Papa Rich Papa pòv an anglè Kim ak […]

G2,
( 1 Review )

Aprann fè Beat ak FL Studio (Test)

Aprann fe beat ak FL STUDIO Seksyon 1 : Entèfas Grafik – Konfigirasyon – Browser – Tools ak Panel Seksyon 2 : Nòt ak Mezi – Kreye melodi ak Pianoroll – kreye ritm ak Channel – Synth vs soundpack Seksyon 3 : Playlist ak Pattern […]

  • 360
G550
( 1 Review )

GRAPHIC DESIGN SOU TELEFÒN | Infographie | Canva

Byenvni nan kou Enfografi sou telefòn nan, kote ou pral aprann fè bèl dizay, flayèz, cover, afich, etikèt, sou telefòn ou. Ou pral aprann Canva. Yon aplikasyon ki fèt espesyalman pou Grafis. Suiv kou a depi kounya pou w ka fè lajan ak telefòn ou […]

G1,
( 2 reviews )

Graphic Design | Adobe Photoshop 2022 | Beginner

Kou sa a fèt pou ede w konn règ ak prensip estetik nan grafik Dizay. Depi w fin konnen prensip sa yo, tout travay ou yo ap bèl e w ap respekte estanda pwofesyonèl yo antanke Dizaynè oswa Grafis. PLAN KOU A SEKSYON 1: Definisyon […]

G550
( 0 reviews )

Correction Bacc James TEST

Koreksyon Bakaloreya Matematik Fizik Chimi. Reyisit ou garanti a 100%.

G
( 1 Review )

Freelancing: Yon Opòtinite Ekonomik Yo Kache w

Ki sa Freelancing ye? Sou ki sit ak Platfom Freelancer travay Kreye yon Pwofil Pwofesyonel Prezantasyon CV, konpetans ak Gig pwofesyonel Zouti tout Freelancer dwe metrize Ekri Imel Pwofesyonel Zouti Pataje fichye Bank anliy Reyinyon vityel ak Kolabo Onboarding / Entegrason a) Aplikasyon pou Djob […]

G10
( 0 reviews )

9ème AF (Boussole Examen)

Tout sa w bezwen pou w reyisi egzamen ofisyèl ou.

Free
( 1 Review )

ANALPHA-TECH: Entwodiksyon nan Enfòmatik ak Teknoloji

Èske w se yon Patwon, yon Anplwaye, yon anseyan e w prèske pa konn anyen nan nouvo teknoloji yo? Èske sa deja rive telefòn ou pèdi ak tout bagay enpòtan w te gen sou li? Se peye w ap peye moun pou yo fè yon […]

G10
( 1 Review )

Secondaire IV (Philo)

Sa se yon tès konsènan fason kou yo pral parèt sou aplikasyon an

G10
( 1 Review )

Secondaire III (Rhéto)

Tout sa w bezwen pou w reyisi ane lekòl la.

G10
( 3 reviews )

Secondaire II

Modules, audios et cours vidéo pour les élèves du Secondaire II

G10
( 0 reviews )

Secondaire I

Tout sa w bezwen pou w reyisi ane lekòl la.

Free
( 0 reviews )

C Programming Tutorials for Beginners

This tutorial will help you learn quickly and thoroughly. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known