G1,
( 0 revize )

Graphic Design | Adobe Photoshop 2022 | Beginner

Kou sa a fèt pou ede w konn règ ak prensip bote nan grafik Dizay. Depi w fin konnen prensip sa yo, tout travay ou yo ap bèl e y ap respekte standa pwofesyonèl yo antanke Dizaynè oswa Grafis. Sa nou pral wè nan kou […]

  • 47
G120
( 0 revize )

Correction Bacc James TEST

Koreksyon Bakaloreya Matematik Fizik Chimi. Reyisit ou garanti a 100%.

Free
( 0 revize )

Freelancing: Yon Opòtinite Ekonomik Yo Kache w

Ki sa Freelancing ye? Sou ki sit ak Platfom Freelancer travay Kreye yon Pwofil Pwofesyonel Prezantasyon CV, konpetans ak Gig pwofesyonel Zouti tout Freelancer dwe metrize Ekri Imel Pwofesyonel Zouti Pataje fichye Bank anliy Reyinyon vityel ak Kolabo Onboarding / Entegrason a) Aplikasyon pou Djob […]

  • 40
Free
( 0 revize )

PAPA RICH PAPA PÒV: Sa moun rich yo anseye pitit yo sou lajan… (AUDIOBOOK)

PAPA RICH PAPA PÒV: SA MOUN RICH YO ANSEYE PITIT YO MOUN PÒV AK KLAS MWAYÈN NAN PA ANSEYE! Atik sa yo se kèk ide enteresan nou vle pataje ak itilizatè nou yo ki soti nan liv Papa Rich Papa pòv an anglè Kim ak […]

G530
( 0 revize )

9ème AF (Boussole Examen)

Tout sa w bezwen pou w reyisi egzamen ofisyèl ou.

Free
( 1 Revizyon )

ANALPHA-TECH: Teknik Enfòmatik pou Chèf Antrepriz, Anseyan ak Granmoun

Èske w se yon Patwon, yon Anplwaye, yon anseyan e w prèske pa konn anyen nan nouvo teknoloji yo? Èske sa deja rive telefòn ou pèdi ak tout bagay enpòtan w te gen sou li? Se peye w ap peye moun pou yo fè yon […]

  • 187
Free
( 1 Revizyon )

Secondaire IV (Philo)

Sa se yon tès konsènan fason kou yo pral parèt sou aplikasyon an

G530
( 1 Revizyon )

Secondaire III (Rhéto)

Tout sa w bezwen pou w reyisi ane lekòl la.

G530
( 3 revize )

Secondaire II

Modules, audios et cours vidéo pour les élèves du Secondaire II

G530
( 0 revize )

Secondaire I

Tout sa w bezwen pou w reyisi ane lekòl la.

Free
( 0 revize )

C Programming Tutorials for Beginners

This tutorial will help you learn quickly and thoroughly. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known