[bws_google_captcha]
RR931.png
DOT701.png
LK634.png

Suiv Kou Anliy Sou platfòm Educ-Haiti nenpòt kote w ye, nenpòt lè w vle

Vin aprann nan men Anseyan ki ekspè nan domèn nan. Epi w ap tou resevwa Sètifika w otomatikman.

Kòmanse Kounya
SitImaj1
Enstale Aplikasyon an pito
Kategori Prensipal yo

Navige Selon Kategori yo

Temwayaj

Komantè Etidyan nou yo

Aksesib pou tout moun

Sou telefòn, tablèt ak òdinatè

Fòmasyon Anliy

Titoryèl videyo pou devlope konpetans ou

Aprann nan men Ekspè

Pwofite aprann nan men pi bon Anseyan ki sou mache a

Vin yon Anseyan

Ou ka mete fomasyòn pa w sou platfom Educ-Haiti a.

Vin yon Etidyan

Kou nou yo fèt yon fason ki fasil pou w aprann selon nivo w